chế độ active eco

Hệ thống này được sử dụng một số xe Hyundai như là mẫu xe gia đình tuy nhiên đối với dòng xe tải hyundai thì chỉ được trang bị trên 2 mẫu xe mới nhất là Mighty EX6 và Mighty EX8 bản đủ(  Mighty EX8L)

Công nghệ này xuất hiện tương đối lâu, nhưng còn là ẩn số đối với nhiều khách hàng. Vì vậy, bài viết này sẽ giải thích một số nguyên tắc cơ bản về chế độ ECO.

  1. Chế độ ECO là gì?
0919383282